Стоимость электрокоагуляции поверхностных образований кожи

Код Наименование медицинской услуги Цена (рублей)
5008 Электрокоагуляция поверхностных образований кожи 1 элемент свыше 0,3 мм (Тело) 453 руб.
4011 Электрокоагуляция поверхностных образований кожи 1 элемент до 0,3 мм 289 руб.

Наши хирурги

Бады Сугдер Анатольевич

Бады Сугдер Анатольевич
5.00 / Оценок 70
Врач-хирург

Отзывы

Отлично!
Мээн аарыымны тыпкаш эмнеп каан эмчи дир. Таа чеже поликлиника барып таа чеже эмчилерже кирген мен. Шупту аай дедир октажып ла турган. Эжимнин сумезинден Сугдер Анатольевич эмчинин приемунче кирген мен. Дыка эки кылдыр тайылбырлап бергеш боду узи биле коргеш мээн аарыымны тодарадып илередип берген. Дыка угаанныг кичээнгейлиг эмчи чорду. Эмненген соонда чурээмнин даа будтарым даа чиигээн. Черге чедир могейдим хундулуг эмчи. Ажыл ижинер чиик болзун эмчи
Айлана, 03.06.2019
Отлично!
очень хороший врач. У меня болела нога, не могла спать сутками. После лечения я начала жить нормальной жизнью. Рекомендую.
Шенне, 25.12.2018